تبلیغات
ایران مقاله - قطب نما

ایمیل مدیر:ali_Asd314 @yahoo.com تلفن موبایل نویسنده:09373775330


Admin Logo
themebox Logoتاریخ:دوشنبه 24 خرداد 1389-03:35 ب.ظ

نویسنده :علی قوامی

قطب نما

 

درادامه مطلب

کمپاس برانتون ( قطب نمای جیبی ) نخستین بار یک زمین شناس کانادایی به نام D.W. Brunton کمپاس برانتون را طراحی کرد که سپس توسط کمپانی William Ainsworth در دنورامریکا ساخته شد. با وجود طراحی بادوام آن، آینه ظریف و بخش های شیشه ای آن در مقابل ضربه و رطوبت آسیب پذیر بوده و پس از هر بار استفاده نیاز به تعمیر و آماده سازی برای استفاده مجدد داشتند. از سال ۱۹۷۲ برانتون های اصلی بوسیله کمپانی برانتون در ریورتون ایالت وایومینگ امریکا (Riverton, Wyoming) ساخته و به بازار عرضه شدند. نمونه های مشابه از آن به مرور زمان در سوئد، چین، ژاپن و آلمان ساخته شد و امروزه در بازار موجود است.

فهرست مندرجات

[نهفتن]

[ویرایش] قطعات قطب نمای جیبی

ساختمان قطب نمای جیبی:

کمپاس برانتون از سه قسمت ، بدنه اصلی (box)، بازوی نشانه روی (sighting arm) و درپوش (lid)، تشکیل شده است.

۱) بخش بدنه اصلی:

حاوی قطعات مهمی است که عبارتند از:

الف ) عقربه (Needle)که دارای دو جهت است، یکی جهت شمال ( در کمپاس برانتون های اصلی عموما به رنگ سفید است و در برخی نمونه های مشابه با N مشخص شده است) و دیگری که به رنگ سیاه است جهت جنوب را نشان می دهد. ب) تراز چشم گاوی (Bull's eye level) تراز کروی که برای خواندن زوایای افقی استفاده می شود. ج) تراز شیب سنج (Clinometer level) یا همان تراز استوانه ای. د) صفحه مدرج شیب سنج ( (Clinometer Scale برای خواندن زوایای قائم.

ر) دستگاه تعدیل (Damping mechanism) برای تخفیف در حرکت نوسانی عقربه و پایداری بیشتر آن ز) دکمه قفل کننده عقربه (Lift pin) س) پیچ برنجی کناری ش) میخ شاخص(Side brass screw and Index pin) برای تنظیم و نشان دادن انحراف مغناطیسی.

ص) صفحه دایره مدرج (Graduated circle) برای خواندن امتداد.

۲ ) درپوش: بوسیله یک لولا به بدنه متصل می گردد و شامل:

الف ) یک آینه(Mirror) با یک خط محوری.

ب ) پنجره نشانه روی بیضوی شکل(Sighting window)برای نشانه روی به روش های کمری و چشمی.

ج) روزنه دید (Sight).

۳) بازوی بلند نشانه روی:بوسیله یک لولا به بدنه متصل شده دارای:

شکاف بیضوی کشیده بر روی طول خود برای مشاهده ساختار های خطی.نوک نشانه روی خم شونده(Sighting tip) برای تراز کردن خط دید.

 مقیاس های آزیموت و بیرینگ

صفحه مدرج کمپاس برانتون بر مبنای دو مقیاس قدیمی طراحی شده است. الف ) مقیاس آزیموت: که در آن برای نشان دادن جهات از سه رقم استفاده می شود به عنوان مثال برای شمال ۰۰۰ یا ۳۶۰ درجه و برای جنوب ۱۸۰ درجه. در این مقیاس تنها جهت شمال مبنای اندازه گیری ها است و یک راستا بر مبنای جهت گیری آن نسبت به شمال از ۰ تا ۳۶۰ درجه تعیین موقعیت می شود. ب ) مقیاس ربع دایره ( بیرینگ ): که در آن از حروف و ارقام استفاده می شود ( مثل N60oE, S20oW) در چهار ربع ۹۰ درجه (NE, SE, SW, NW) مدرج شده است. راستای شمال و جنوب به ترتیب در بالا و پایین صفر درجه را نشان می دهند. در این مقیاس شمال و جنوب مبنای اندازه گیری منظور می شوند.

مقیاس های آزیموت و بیرینگ برای تعیین جهات جغرافیایی :

راستای یک خط بر روی زمین بوسیله موقعیت آن خط مشخص می شود، که زاویه افقی بین خط و مرجع (معمولا شمال در بیرینگ و ۰۰۰ در مقیاس آزیموت ) می باشد. البته مرجع در مقیاس بیرینگ، هنگامی که راستای یک ساختار به سمت جنوب خوانده می شود، جنوب هم می تواند باشد.

موقعیت E و W در صفحه مدرج معکوس است، یعنی E در سمت چپ صفحه مدرج ( معادل شماره ۹ساعت ) و W در سمت راست صفحه ( معادل شماره ۳ ساعت) بر روی صفحه مشخص شده اند. این حالت برای اصلاح در خواندن زاویه طراحی شده است. شایان ذکر است حتی وقتیکه صفحه مدرج چرخانده می شود، نوک شمال (سفید رنگ) عقربه کمپاس همیشه رو به شمال قرار می گیرد. برای مثال برای خواندن زاویه ۰۴۵ ، ما صفحه را تراز کرده و به سمت راست شمال (جهت عقربه های ساعت ) می چرخیم، اما نوک شمال عقربه به سمت چپ شمال می گردد ( خلاف عقربه های ساعت )، یعنی جایی که شرق برروی صفحه مدرج حک شده است و ما زاویه صحیح را قرائت می کنیم.

 نگهداری و تنظیمات کمپاس

کمپاس دستگاهی دقیق و حساس است و هرگز نباید هنگام قدم زدن کمپاس را به صورت درباز حمل نمود. چنانچه کمپاس در حین عملیات صحرایی آسیب ببیند چنانچه آینه و شیشه محافظ اضافی به همراه داشته باشیم می توانیم آن را تعویض کنیم، اما اگر لولا خم شود و یا محفظه های تراز بشکند، باید کمپاس را برای تعمیر به کارخانه سازنده فرستاد. چنانچه کمپاس در هوای بارانی مورد استفاده قرار گیرد و یا آب به درون آن نفوذ کند، باید کمپاس را باز کرده و آن را خشک کنیم چراکه اگر تکیه گاه عقربه خیس باشد، عقربه صحیح عمل نخواهد کرد. آینه کمپاس را می توان با ضربه زدن به زائه کوچک نگهدارنده و برداشتن یک واشر فنری شبیه واشری که بر روی جعبه است، بیرون آورده و آینه جدید را جایگزین آن کرد. این آینه را باید طوری قرار دهیم که خط سیاه نشانه روی آن در زاویه ای عمود بر محور لولای درپوش کمپاس قرار گیرد. این کار را می توانیم با چرخاندن آینه تا زمانی که خط نشانه روی آینه از وسط دریچه نشانه روی بگذرد، انجام دهیم. عمل میزان را سپس با بستن درپوش کمپاس بر روی نوک برگردانده شده بازوی نشانه روی و مشخص نمودن تطابق نوک بازو با خط وسط آینه امتحان کنیم.

 انحراف مغناطیسی و تصحیح کمپاس

زمین دارای قطب های جغرافیایی یا شمال و جنوب حقیقی یعنی جایی که محور های چرخش زمین سطح آن را قطع می کنند، و قطب های مغناطیسی است، یعنی جایی که خطوط میدان مغناطیسی به صورت واگرا از زمین خارج (جنوب مغناطیسی ) و یا به صورت همگرا به آن وارد ( شمال مغناطیسی ) می شوند. عقربه کمپاس برانتون به عنوان یک وسیله مغناطیسی ( یک آهنربا) وقتیکه آزادانه معلق شود قطب های مغناطیسی را یافته و در جهت آنها آرایش می گیرد یعنی جایی که عموما شمال واقعی نیست ( بجز برخی مناطق کره زمین). عقربه کمپاس یک آهنربا است و قطب شمال هر آهنربایی در صورتیکه آهنربا آزادانه حرکت کند بوسیله شمال مغناطیسی دفع می شود. در واقع می توان نام صحیح این انتهای عقربه را قطب شمالجو (north seeking pole) نامید. نقشه‌ها قطب مغناطیسی در نیمکره شمالی را " قطب شمال مغناطیسی" مشخص می کنند.

زاویه بین شمال حقیقی و شمال مغناطیسی " میل مغناطیسی " (magnetic declination) نامیده می شود. میل مغناطیسی با موقعیت، زمان ( سالانه و روزانه )، ناهنجاری های مغناطیسی محلی، ارتفاع (جزئی و قابل صرف نظر) و فعالیت های مغناطیسی خورشید تغییر می کند (Goulet, 1999). درواقع میل زاویه بین نقطه ای که عقربه کمپاس به عنوان شمال نشان می دهد و شمال حقیقی می باشد. میل مغناطیسی در طول خطوطی که اصطلاحا خطوط هم ارز (isogonic lines) نامیده می شوند ثابت هستند. خط فرضی با میل مغناطیسی صفر درجه از غرب خلیج هودسن، دریاچه سوپریور، دریاچه میشیگان و فلوریدا عبور می کند. قطب شمال مغناطیسی در سال ۱۹۹۹ در موقعیت ۷۹٫۸° N, and ۱۰۷٫۰° W, ۷۵ در مناطق قطبی کانادا در فاصله ۱۱۴۰ کیلومتری از شمال واقعی قرار داشت. زاویه قائم بین بردار های مغناطیسی به سطح (افق) زمین وابسته است و زاویه انحراف مغناطیسی (magnetic inclination) نامیده می شود و با تغییر عرض جغرافیایی تغییر می کند. این زاویه در قطب مغناطیسی ۹۰ درجه و در استوای مغناطیسی صفر درجه است.

 تعیین انحراف مغناطیسی

اگر عقربه کمپاس شرق یا غرب شمال واقعی را به عنوان شمال مشخص نماید، این اختلاف به ترتیب انحراف مغناطیسی شرقی یا غربی نامیده می شود. شمال مغناطیسی (MN) هم در نیمکره شمالی و هم در نیمکره جنوبی به عنوان مرجع انحراف مغناطیسی است. برای تعیین انحراف مغناطیسی در یک منطقه مورد مطالعه ما می توانیم از موارد زیر استفاده کنیم:

۱) نقشه های توپوگرافی چاپ شده: در برخی نقشه‌ها انحراف مغناطیسی منطقه بوسیله زاویه بین دو پیکان شمال مغناطیسی (MN) و شمال حقیقی (GN) نشان داده شده است.

۲) نمودار های ایزوگونی چاپ شده و یا موجود در وب سایت ها: که انحراف مغناطیسی را نشان می دهند.

۳) حسابگر آنلاین برای مشخص نمودن آخرین انحراف مغناطیسی برای یک موقعیت مشخص (طول و عرض جغرافیایی) و زمان مشخص.

تنظیم انحراف مغناطیسی در کمپاس:

انحراف مغناطیسی بوسیله چرخاندن پیچ برنجی که در کناره بدنه کمپاس وجود دارد تنظیم و تصحیح می گردد. برای یک انحراف غربی ۱۵ درجه ( یعنی شمال مغناطیسی ۱۵ درجه در غرب شمال حقیقی قرار دارد) صفحه مدرج به سمت غرب یعنی در خلاف جهت چرخش عقربه های ساعت ( با چرخاندن پیچ ) چرخانده می شود تا میخ شاخص روی N15W در مقیاس بیرینگ ویا ۳۴۵ درجه در مقیاس آزیموت قرار گیرد. برای یک انحراف ۱۵ درجه شرقی، صفحه مدرج به سمت شرق چرخانده می شود ( در جهت چرخش عقربه های ساعت ) تا میخ شاخص روی N15E در مقیاس بیرینگ ویا ۰۱۵ درجه در مقیاس آزیموت قرار گیرد. در ایران انحراف مغناطیسی به سمت شرق است و مقدار زاویه آن در مکان های مختلف متفاوت است.

 کارآیی کمپاس

برای تهیه یک نقشه و یا تحلیل زمین شناسی و ساختاری یک منطقه باید مشخصات و موقعیت ساختارهای صفحه ای و خطی آن منطقه برداشت شود. زمین شناسان نمی توانند بدون دانستن چگونگی استفاده از کمپاس برای بدست آوردن اطلاعات ساختاری و تشخیص مرز واحد های ساختاری، یک نقشه مفید تولید کرده و یا اطلاعات مفید بدست آورند. بنابراین ما نیاز داریم که چگونگی اندازه گیری ساختار های خطی و صفحه ای را برای تمام انواع ساختمان ها مثل عناصر رسوبی و ساختمانی و مرز های سنگ چینه ای نقشه ها، بدانیم. یک کمپاس دارای کارآیی های فراوانی است که تعدادی از مهمترین این کاربردها در زیر توضیح داده می شود:

۱) اندازه گیری موقعیت ساختار های خطی ۲) اندازه گیری زاویه پیچ برای عناصر خطی ۳) اندازه گیری زوایای قائم، ارتفاع و فاصله ۴) اندازه گیری ضخامت حقیقی لایه ها ۵) اندازه گیری موقعیت صفحات ۶) بدست آوردن موقعیت یک خط مابین دو نقطه ۷) اندازه گیری موقعیت یک صفحه با تکنیک دو خط ۸) تعیین دو نقطه هم ارتفاع ۹) تعیین موقعیت با استفاده از کمپاس و نقشه

تعاریف: وضعیت ساختارهای خطی و صفحه ای دارای دو مشخصه اصلی است: راستا و میل.

"راستا" زاویه افقی بین یک خط و راستای مشخص است ( شمال یا جنوب ). یک "خط" یا تصویر افقی یک ساختار خطی شیبدار است یا یک خط افقی روی یک صفحه شیبدار.
"میل" یک مشخصه عددی است یعنی فقط یک عدد است ( مثل ۰۴۵o یا N45oE). زاویه میل به عبارت دیگر زاویه قائم بین ساختار خطی یا صفحه ای و سطح افق است. به صورت قرار دادی زوایه میل را از افق به سمت پایین حساب می کنند یعنی ما زاویه یک ساختار نسبت به افق را به سمت پایین حساب می کنیم نه بالا، خصوصا وقتی که داده‌ها را بر روی نیمکره پایینی شبکه استریونت وارد می کنیم ( بلورشناسان از نیمکره بالایی نیز برای بلور ها استفاده می کنند).   میل یک بردار است یعنی دارای دو مولفه می باشد: یک مقدارمیل (زاویه زیر سطح افق)و یک سمت میل(جهتی که ساختار صفحه ای به آن طرف شیب دارد مثل ۳۰o NW ) این در وضعیت عمومی است و دو مولفه یعنی راستا و میل در عناصر خطی و صفحه ای معانی متفاوتی پیدا می کنند. برای ساختار های صفحه ای مانند لایه بندی ) مرز های لایه‌ها )، گسل، فولیاسیون و عناصر صفحه ای، روند و میل به امتداد و شیب تبدیل می شوند که امتداد یک کمیت عددی و شیب یک کمیت برداری است.
امتداد موقعیت یک خط افقی بر روی صفحه حاوی آن است. چون امتداد راستای یک خط افقی است می توان راستای هر یک از دو سمت آن را قرائت کرد. بنابراین ۰۰۰o و ۱۸۰oامتداد های مشابه هستند.
شیب تمایل یک صفحه شیبدار است. برای ساختار های خطی مانند یک خط لولا، محور یا خطوارگی، ما از روند (trend) و میل (plunge) برای نشان دادن راستا و شیب استفاده می کنیم. شایان ذکر است که صفحات افقی فاقد هر گونه امتدادی هستند زیرا آنها خط افق را در طول یک خط قطع نمی کنند.
  روند، راستای یک ساختار خطی است در جهتی که آن ساختار به آن سمت شیب دارد.   میل، مقدار شیب آن ساختار خطی است.   برای مثال ۳۰ ، ۰۶۰ به این صورت هم نوشته می شود ۳۰ N60oE که روند و میل را مشخص می کند نشان دهنده خطی است که دارای میل ۳۰ درجه و روند ۰۶۰ است.

شایان ذکر است که خطوط قائم روند خاصی ندارد و روند یک ساختار خطی غیر افقی می بایست از یک مرجع (مثل شمال) به سمتی که خط میل دارد خوانده شود. بنابراین روندهای ۰۰۰ و ۱۸۰ درجه برای ساختار های خطی یکسان نیستند (تفاوت روند و امتداد). ساختار های خطی همچنین با زاویه پیچ (pitch) آن روی یک صفحه مشخص نیز تعریف می شود. روند هر خط در یک صفحه قائم از امتداد آن صفحه طبعیت می کند.

"زاویه پیچ" زاویه حاده ای است که خط با امتداد صفحه ای که در آن قرار گرفته است می سازد. برای مثال یک پیچ ۴۰SW ( به صورت ۴۰ درجه از جنوب غرب خوانده می شود) به این معنی است که خط دارای زاویه پیچ ۴۰ درجه از ( نه به سمت ) جنوب غرب انتهای جنوب غربی خط امتداد صفحه ای است که خط در آن قرار گرفته است. لازم به ذکر است که زاویه پیچ عموما یک زاویه قائم یا افقی نیست مگر برای صفحات افقی و قائمی که حاوی عناصر خطی باشند. زاویه پیچ یک جایگزین برای روند و میل است، اگرچه گاهی تنها راه مفید برای اندازه گیری صحیح مشخصات یک خط است، بویژه زمانی که خط دارای میل زیادی است.

 روش های برداشت اطلاعات بوسیله کمپاس

برای برداشت اطلاعات بوسیله یک کمپاس دو روش عمده وجود دارد: ۱ ) روش مستقیم: در این روش بدنه کمپاس مستقیما با ساختار مورد نظر تماس داشته و اطلاعات دقیق برداشت می شود.

۲ ) روش غیر مستقیم: در این روش کمپاس با ساختار مورد نظر فاصله دارد و اطلاعات از راه دور برداشت می شود. به این روش نشانه روی می گویند، یعنی کاربر کمپاس بوسیله کمپاس به سمت سوژه مورد نظر نشانه رفته و اطلاعات مورد نظر خود را برداشت می کند. در این روش با توجه به موقعیت قرارگیری سوژه نسبت به کاربر از دو روش نشانه روی استفاده می شود:

الف) روش نشانه روی کمری: این روش برای نشانه روی و برداشت اطلاعات نقاطی که بالاتر از کاربر هستند ( یعنی نقاطی که در ارتفاع بیشتری قرار دارند) استفاده می شود. در این روش کمپاس را در کف دست قرار داده و در حالیکه درپوش حاوی آینه نزدیک به بدن ما قرار دارد، تصویر شیء مورد نظر را در داخل آینه یافته و آن را با خط محور آینه و شکاف بازوی نشانه روی منطبق می کنیم و تراز کروی (چشم گاوی) را تنظیم کرده و اطلاعات مورد نظر خود را می خوانیم.

طریقه در دست گرفتن کمپاس در نشانه روی کمری

ب) روش نشانه روی چشمی: این روش برای سوژه هایی که هم ارتفاع یا پایین تر از کاربر قرار دارند کاربرد دارد. در این روش ابتدا بازوی نشانه روی را در امتداد بدنه کمپاس قرار داده و زائده انتهایی را بر بازو عمود می کنیم. درپوش کمپاس را در حالتی می گیریم که با بدنه آن زاویه ۳۰ تا ۴۰ درجه بسازد ( زاویه ای که بتوان از آینه صفحه مدرج را دید). حال کمپاس را روی دست گرفته و به سمت شیء نشانه می رویم، در حالیکه از روزنه دید به پنجره نشانه روی روی آینه و شیء نشانه رفته ایم،پس از حصول اطمینان از تراز بودن تراز کروی، اطلاعات مورد نظر را می خوانیم. هرچه دست کشیده تر باشد اطلاعات برداشت شده صحیح تر خواهد بود.


نشانه روی چشمی برای سوژه هم ارتفاع

در صورتیکه شیء مورد نظر در ارتفاع پایین تری نسبت به کاربر قرار گرفته باشد، می توان بازوی نشانه روی را به عنوان پایه در زیر درپوش کمپاس قرار داده و از شکاف بازو به پنجره نشانه روی و شیء نگریست و پس از تراز کردن تراز کروی، اطلاعات مورد نظر را برداشت نمود.

 اندازه گیری موقعیت ساختار های خطی

اندازه گیری روند و میل:

اگر ساختار خطی پایین تر از خط دید ما قرار گرفته باشد، بازوی نشانه روی و در پوش کمپاس را باز کرده و شکاف بلند بازو را موازی با ساختار خطی می گیریم. اگر ساختار خطی بالاتر از سر ما قرار داشت ( مثلا روی لایه ای در بالای سرمان) زیر ساختار ایستاده و ساختار خطی را با خط سیاه محور آینه درپوش کمپاس در یک ردیف قرار می دهیم. در هر دو حالت کمپاس را بوسیله تراز کروی ( تراز چشم گاوی) تراز می کنیم. اگر ساختار خطی دارای میل بود تنها یکی از جهات عقربه ( شمالی یا جنوبی) روند صحیح ساختار خطی را نشان می دهد.

نکته: عموما بسیاری از زمین شناسان مبتدی دچار اشتباه در خواندن روند صحیح می شوند. برخی افراد عادت دارند که تنها جهت شمالی ( به رنگ سفید) عقربه کمپاس را بخوانند و یا برعکس، که این باعث اشتباه شایع در خواندن روند ساختار خطی می شود. هنگام استفاده از کمپاس برانتون باید فاقد حساسیت نسبت به جهت خاص باشیم و تنها جهت عقربه ای که راستای صحیح میل خط را نشان می دهد بخوانیم ( جهتی که خط به سمت پایین شیب دارد، نه بالا). بنابراین زمانی که مشخصات یک خط را می خوانیم همیشه تنها روند یکی از جهات عقربه کمپاس صحیح است.
برای مشخص کردن جهت صحیح، ما باید از جهات جغرافیایی آگاه باشیم. برای مثال، اگر ساختار خطی ای را که به سمت جنوب (جنوب یا جایی در ربع جنوب غربی یا جنوب شرقی) میل دارد اندازه گیری می کنیم، باید روند عقربه ای را که یکی از این جهات جنوبی را نشان می دهد بخوانیم ( مثلا ۱۲۰o یا S60o E) نه جهات مقابل آن در سمت شمال ( ۳۰۰o یا N60oW ) را که بوسیله جهت دیگر عقربه نمایش داده می شود. پس برای یک خط روند های ۱۲۰o و ۳۰۰oمعادل یکدیگر نیستند و تنها یکی از جهات صحیح است ( در این مثال ۱۲۰o یا S60o E). جهت صحیح روند ممکن است با جهت سفید عقربه و یا جهت سیاه آن نشان داده شود. رنگ عقربه منوط به چگونگی در دست گرفتن کمپاس (بازوی متحرک در نزدیک بدن و یا مقابل) و جهت دید ما در صحرا ( به سمت شمال یا جنوب) می باشد. بنابراین برای احتراز از خطاهای رایج، مهم نیست که کمپاس را چگونه در دست گرفته اید و یا به چه سمتی ایستاده اید، تنها بدانید که شمال یا جنوب جغرافیایی در موقعیتی که ایستاده اید کجاست و این سئوال را بپرسید: خط به کدام سمت پایین می رود ( یعنی میل دارد) ؟ اگر به سمت شمال میل دارد، عقربه ای را که سمت شمال یا شمال شرقی یا شمال غربی را نشان می دهد (سفید یا سیاه) بخوانید نه جهت مقابل آن را. این راحت ترین و کاربردی ترین راه برای اندازه گیری صحیح یک خط است. البته اگر یک ساختار خطی میل نداشته باشد ( یک حالت ویژه)، می توان آزادانه هر کدام از جهات سفید یا سیاه عقربه را قرائت کرد، زیرا خط افقی است.

مثال: ما قله یک ریپل مارک که تقریبا روندی به سمت شمال دارد را اندازه می گیریم . قله ریپل مارک دارای میل است و روی لایه بندی که خود دارای شیب است قرار گرفته است. بازوی نشانه روی کمپاس را با قله ریپل مارک در یک راستا قرار داده و روندی را که یکی از جهات شمالی یا جنوبی عقربه ( سفید یا سیاه) که به شمال نزدیک تر است نشان می دهد، می خوانیم. بنابراین اگر جهت سیاه عقربه N20oW را مشخص کند و جهت سفید آن S20oE ، ما باید جهت سیاه عقربه را بخوانیم. اشتباها تصور نکنید که جهت سفید عقربه شمال را به شما می دهد .

اندازه گیری زاویه پیچ برای عناصر خطی:

چنانچه ساختار خطی مورد نظر دارای میل تندی بود بهتر است به جای روند و میل از زاویه پیچ استفاده شود. اندازه گیری زاویه پیچ تنها در حالتی ممکن است که ساختار خطی بر روی یک سطح فیزیکی قرار گرفته باشد. برای مثال اگر دسته ای از خش لغزهای مایل بر روی سطح یک گسل وجود داشته باشد، این خش لغزها را به این صورت اندازه گیری می کنیم. ابتدا صفحه ای را که حاوی ساختار های خطی است اندازه گیری می کنیم( یعنی گسل). سپس زاویه پیچ خش لغزها روی صفحه گسل را به طریقه زیر اندازه می گیریم. یک حلقه کروی برجسته در پشت کمپاس برانتون وجود دارد که برای اندازه گیری زاویه پیچ طراحی شده است. در و بازوی کمپاس را کاملا باز کرده و لبه در و بدنه آن را با ساختار خطی مورد نظر در یک ردیف قرار می دهیم تا زمانیکه حلقه پشت کمپاس به سطح گسل مماس شود. اگر شیب سنج استوانه ای در این حالت تراز نشد به آرامی بدنه کمپاس را حرکت داده و اندکی شیب سنج را می چرخانیم و بدنه کمپاس را به محل اولیه بر می گردانیم تا زمانیکه لبه با خط تراز شود. اگر شیب سنج تراز نشد، این مرحله را چندین بار تکرار می کنیم تا زمانی که شیب سنج لبه کمپاس را به موازات خش لغز تراز نماید و حلقه زیر کمپاس به طور کامل به روی صفحه گسل خوابیده باشد. در این حالت عدد روی صفحه مدرج شیب سنج را که نشانگر شیب سنج مقابل آن ایستاده است می خوانیم. این روش یک فرایند آزمون و خطا برای بدست آوردن زاویه پیچ است .

اندازه گیری زوایای قائم، ارتفاع و فاصله:

برای اندازه گیری زوایای قائم، درپوش را خم کرده و کمپاس را همانگونه که برای اندازه گیری میل ساختار های خطی شرح داده شد یعنی با شیب سنج استفاده می کنیم. زاویه قائم (q ) می تواند برای محاسبه ارتفاع (h ) یک جسم یا شیء (مثل دیوار، برج و قله کوه) با استفاده از فرمول h = x tan q مورد استفاده قرار گیرد، البته باید فاصله (x ) با جسم را بدانیم. همچنین می توانیم از توابع مثلثاتی برای محاسبه فاصله افقی (x) از نقطه A تا یک جسم در نقطه B به این صورت استفاده نمائیم. از نقطه A به نقطه C می رویم به طوریکه خط AC عمود بر خط AB می باشد. این کار را می توان به کمک کمپاس با بدست آوردن زاویه ۹۰ درجه از خط AB انجام داد. با پیمایش (pacing) فاصله AC را ۱۰ متر تعیین می کنیم( البته اگر اندازه قدم هایمان را بدانیم). زاویه C به B را می خوانیم. کم کردن این دو زاویه از هم زاویه b بین AB و CB را مشخص می کند. حال ما یک مثلت قائم الزاویه ABC داریم که AC = ۱۰m و AB = x است و زاویه b نیز مشخص است. حال از معادله زیر برای بدست آوردن مقدار x به متر استفاده می کنیم:

tan b = AC/AB = ۱۰m/x

اندازه گیری ضخامت حقیقی لایه ها:

کمپاس می تواند به روش دستی که بر روی پایه نگهدار(Jacob Staff) قرار داده شده است برای اندازه گیری ضخامت حقیقی واحد های سنگ چینه ای ( مانند عضو و سازند) به روش زیر مورد استفاده قرار گیرد. شیب واقعی لایه‌ها را اندازه گیری کرده و شیب سنج را در آن زاویه تنظیم می کنیم.کمپاس را به صورت قائم با درپوش نیمه بسته بر روی پایه سوار کرده ( مانند حالتی که میل را می خوانیم) و از قرارگیری شیب سنج در حالتی که زاویه شیب را اندازه گرفته ایم اطمینان کسب می کنیم. از مرز پایینی یک واحد چینه ای شروع می کنیم. پایه را به جهت شیب لایه‌ها خم کرده و همزمان درون آینه نگاه می کنیم تا زمانی که حباب شیب سنج در مرکز قرار گیرد. در این موقعیت از طریق سوراخ دید و پنجره نشانه روی نگاه کرده و نقطه ای روی زمین که محل برخورد خط دید ما با زمین است مشخص می کنیم. پایه نگهدار را در آن محل قرار داده و این عمل را تکرار می کنیم و تعداد دفعات (n) آن را شمارش می کینم تا به مرز بالایی واحد سنگ چینه ای برسیم. حال با ضرب تعداد دفعات در طول پایه ( مثلا ۵/۱ متر) ضخامت حقیقی واحد چینه ای بدست می آید.

اندازه گیری موقعیت صفحات:

برای بدست آوردن موقعیت یک ساختار خطی ما نیاز به اندازه گیری امتداد و شیب آن ساختار داریم. برای این کار از دو روش می توانیم استفاده کنیم:

بقیه این مطلب در قطب نما 2نظرات() 
http://kidspsokna.strikingly.com/
دوشنبه 3 تیر 1398 01:05 ق.ظ

Appreciate it, Ample info!

best generic drugs cialis viagra vs cialis cialis 5mg billiger purchasing cialis on the internet generico cialis mexico female cialis no prescription cialis 10mg prix pharmaci cialis ahumada recommended site cialis kanada safe dosage for cialis
Online cialis
یکشنبه 2 تیر 1398 09:27 ق.ظ

Cheers. Terrific stuff!
cialis per paypa cialis daily cialis sicuro in linea cialis australia org cialis prices cialis prezzo in linea basso cialis 20 mg cost achat cialis en europe cialis canadian drugs callus
http://niascorno.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 06:45 ب.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
cialis tadalafil online rx cialis para comprar cialis therapie cialis 20 mg cialis therapie cialis ahumada cialis for sale cialis 5 effetti collaterali cialis online napol no prescription cialis cheap
http://permache.strikingly.com/
شنبه 1 تیر 1398 01:47 ق.ظ

Really tons of very good information!
cialis pills boards warnings for cialis cialis rckenschmerzen free cialis cialis 5 mg buy cost of cialis cvs cialis taglich cialis kaufen wo generic cialis at walmart how do cialis pills work
http://exarphos.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 09:33 ق.ظ

Nicely put, Thanks a lot.
viagra or cialis ou acheter du cialis pas cher cialis without a doctor's prescription safe site to buy cialis online cialis canadian drugs cialis tablets australia we like it cialis price 5 mg cialis coupon printable cialis prezzo in linea basso canadian cialis
Generic cialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 04:57 ب.ظ

Superb stuff. Many thanks.
cialis for daily use cialis 50 mg soft tab cialis official site 5 mg cialis coupon printable cialis lowest price cialis para que sirve acheter cialis kamagra we recommend cheapest cialis discount cialis cialis tablets for sale
http://wordmither.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 10:32 ب.ظ

You stated that adequately!
cialis for sale in europa cialis venta a domicilio cialis alternative cialis 30 day sample only now cialis 20 mg buy online cialis 5mg enter site natural cialis cialis venta a domicilio cialis great britain cialis generic availability
buy cialis cheap us pharmacy
چهارشنبه 29 خرداد 1398 06:08 ق.ظ

Thanks a lot! An abundance of posts.

walgreens price for cialis only now cialis 20 mg cipla cialis online how to buy cialis online usa cheap cialis calis brand cialis generic cialis uk click here take cialis cialis for bph
Cialis prices
سه شنبه 28 خرداد 1398 07:32 ق.ظ

Amazing loads of helpful material!
cialis ahumada cialis great britain cialis italia gratis cialis canadian drugs tadalafil generic cialis tablets australia cialis 5 mg import cialis cialis pills in singapore acheter du cialis a geneve
http://derslobur.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 04:39 ب.ظ

Fantastic information. Thanks a lot.
cialis cipla best buy does cialis cause gout brand cialis nl cialis coupons printable tadalafil 20 mg generic cialis levitra we like it cialis price callus how to purchase cialis on line cialis dosage amounts
http://joitbetre.strikingly.com/
دوشنبه 27 خرداد 1398 01:52 ق.ظ

Wow tons of beneficial facts!
order a sample of cialis try it no rx cialis cialis 200 dollar savings card side effects for cialis cialis 30 day trial coupon comprar cialis 10 espa241a where to buy cialis in ontario cialis generika in deutschland kaufen cialis baratos compran uk the best site cialis tablets
http://destbaclraf.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 10:11 ب.ظ

Superb knowledge. Cheers!
precios cialis peru achat cialis en europe cialis 50 mg soft tab cialis prices in england preis cialis 20mg schweiz cialis for sale south africa cialis sicuro in linea cialis for sale viagra cialis levitra compare prices cialis uk
viagra cialis online canada
جمعه 24 خرداد 1398 06:08 ب.ظ

With thanks, Awesome stuff!
cialis authentique suisse cialis en 24 hora generic cialis in vietnam can i take cialis and ecstasy weblink price cialis cialis sale online how much does a cialis cost cialis 5 effetti collaterali cialis daily cialis price thailand
acquistare cialis online
جمعه 24 خرداد 1398 03:26 ق.ظ

Very good information. Appreciate it.
sialis cialis savings card cialis coupons prices for cialis 50mg fast cialis online cialis pills in singapore dosagem ideal cialis prices on cialis 10 mg cialis online holland cialis canada on line
Cialis canada
پنجشنبه 23 خرداد 1398 01:33 ب.ظ

You suggested that perfectly!
cialis generic buy cialis online cheapest discount cialis tadalafil 20 mg cialis preise schweiz cialis 5 mg para diabeticos cialis side effects dangers cialis official site cialis qualitat prix cialis once a da
http://rtenerflyz.strikingly.com/
چهارشنبه 22 خرداد 1398 11:45 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
we like it safe cheap cialis cialis online cuanto cuesta cialis yaho are there generic cialis we recommend cialis info cialis soft tabs for sale when can i take another cialis only now cialis 20 mg cialis coupons tadalafil tablets
cialisvie.com
سه شنبه 21 خرداد 1398 02:16 ق.ظ

Nicely put. Regards.
we use it cialis online store cialis lowest price cialis 20mg preis cf cialis vs viagra cialis prezzo di mercato generic cialis pro cialis online deutschland cialis generic tadalafil buy cialis for sale viagra or cialis
cialisvie.com
یکشنبه 19 خرداد 1398 08:43 ب.ظ

With thanks. I appreciate it.
cialis 20 mg generic cialis pill online cialis 200 dollar savings card buy brand cialis cheap enter site 20 mg cialis cost cialis billig cialis daily only now cialis for sale in us buy cialis online cialis 20 mg
cialisvie.com
شنبه 18 خرداد 1398 03:11 ب.ظ

You mentioned this very well!
how does cialis work costo in farmacia cialis no prescription cialis cheap cialis kaufen cialis herbs comprar cialis navarr cialis price in bangalore click here to buy cialis cialis prices in england viagra or cialis
http://canadianorderpharmacy.com/
شنبه 24 فروردین 1398 09:53 ق.ظ

You revealed that well.
canadian pharmacy meds northwest pharmacies canadian prescriptions online canada pharmaceuticals online drugs for sale deep web canadian medications list canadian pharmacy viagra canadianpharmacyusa24h is it legal canadian pharmacies online prescriptions north west pharmacy canada
buy cialis cheap
جمعه 16 آذر 1397 01:26 ب.ظ

You actually suggested this perfectly.
achat cialis en itali side effects for cialis cialis en mexico precio cialis 100 mg 30 tablet compare prices cialis uk cialis 5 mg effetti collateral cialis professional yohimbe cialis sicuro in linea generic cialis levitra walgreens price for cialis
buy cheap cialis on line
پنجشنبه 15 آذر 1397 06:15 ب.ظ

Thanks, Ample material!

il cialis quanto costa 200 cialis coupon cialis professional yohimbe we like it cialis price cialis super acti low cost cialis 20mg tadalafil 5mg cialis online napol cialis australian price cialis dosage amounts
buy cialis online us pharmacy
چهارشنبه 14 آذر 1397 10:36 ب.ظ

Fantastic facts. Thank you.
click here to buy cialis cialis wir preise look here cialis cheap canada prices on cialis 10 mg canadian discount cialis venta cialis en espaa try it no rx cialis cialis online buy name brand cialis on line if a woman takes a mans cialis
Buy cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:28 ق.ظ

Incredible quite a lot of beneficial info.
import cialis how much does a cialis cost what is cialis buying cialis in colombia cialis pas cher paris chinese cialis 50 mg acquistare cialis internet buy cialis sample pack cialis pills boards cialis sale online
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 07:59 ب.ظ

Thank you. I appreciate this!
sialis buy cialis online buying cialis overnight click here take cialis where cheapest cialis warnings for cialis side effects of cialis cialis mit grapefruitsaft deutschland cialis online cialis kaufen wo
Generic cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 09:02 ق.ظ

Helpful stuff. Cheers.
viagra cialis levitra order a sample of cialis cialis generic availability prices for cialis 50mg enter site very cheap cialis il cialis quanto costa acheter cialis meilleur pri cialis from canada we use it cialis online store cialis without a doctor's prescription
Cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 09:09 ب.ظ

You expressed this superbly.
cheap cialis cialis kaufen cialis 5 mg schweiz acquisto online cialis buy cialis online cheapest cialis generika in deutschland kaufen cialis super acti cuanto cuesta cialis yaho buying cialis in colombia achat cialis en suisse
Cialis pills
دوشنبه 12 آذر 1397 08:36 ق.ظ

You actually expressed that really well!
cialis manufacturer coupon overnight cialis tadalafil we recommend cialis best buy does cialis cause gout cialis official site cuanto cuesta cialis yaho cialis for sale south africa prezzo cialis a buon mercato cialis canadian drugs where cheapest cialis
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 08:40 ب.ظ

Thanks a lot. Ample forum posts.

cialis italia gratis cialis 20 mg cost tesco price cialis calis cialis generique purchasing cialis on the internet prix cialis once a da cialis bula cialis daily reviews generic cialis levitra
Cialis prices
یکشنبه 11 آذر 1397 08:00 ق.ظ

This is nicely said! !
discount cialis where cheapest cialis only best offers cialis use cialis prezzo al pubblico cialis prezzo di mercato non 5 mg cialis generici cialis side effects dangers cialis savings card low dose cialis blood pressure how do cialis pills work
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرنمایش نظرات 1 تا 30